Adunari Generale ale Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. Anteco S.A.

27/28 Aprilie 2022
  • Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor
  • Formular Buletin de vot prin corespondenta
  • Procedura de desfasurare a Adunarii Generale ale Actionarilor
  • Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
  1. Situatiile financiare anuale individuale si consolidate pentru 2021
  2. Rapoartele auditorului financiar independent